CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 06/06/2024

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG
NGUYỄN THÀNH TRUNG - KV 1
ĐOÀN ANH DUY - KV 1

NH
NH
NH

DS PROSPERITY 7

PANAMA

7167

108.2

4.4

HVS

P/S

07:30

CMI: THANH
TUG: MIPO I, III

2

3

4

5

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

PHẠM ĐỨC TÀI

H2

LONG LIVE

MALAYSIA

269

34.64

2.0

N P/S

ANA - CẦU B

07:00

VIETVENUS: KỲ 0964 277 534
TÀU DU THUYỀN

2

3

4

5

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

LÊ HUY THANH

H1

MIPECORP-55

VIET NAM

2301

96.32

5.4

CR NEO

K662 W

06:00

VOSA: DŨNG
CAPT : VĂN 0904 068 678
TUG: MP-01

2

3

.

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>