CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 06/07/2024

  KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 06/07/2024
BM01/QT02-KHHT
CTY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII
KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY  06/07/2024
Thủy triều Giờ M.n Nước dưới 0.8m
Nha Trang 09:00 1.7 14:00 - 23:59
18:12 0.1
* Trực ban: Ngày: MINH
Đêm: VƯƠNG
* Liên hệ:    Phòng Hoa tiêu: (0258)3711114 Trường Sa 09:00 2.1
Trạm Vân Phong: 0969688774 18:07 0.1
Fax: (0258)3711103
Mail: hoatieunhatrang@gmail.com
KHU VỰC VÂN PHONG
Stt Hoa tiêu chính Hoa tiêu
tập sự
Tên tàu Quốc tịch GT LOA D Tuyến dẫn Thời gian Ghi chú
Họ và tên Hạng Từ Đến
1 LÊ HUY THANH H1 DONG BAC 22-11 VIET NAM 11976 147.12 7.8 P/S VP NEO 03:30 AN BÌNH: DŨNG
2 LÊ HUY THANH H1 DONG BAC 22-07 VIET NAM 10275 146.5 7.9 P/S BVP-1B 06:00 AN BÌNH: DŨNG. TUG: VP1,5
3 ĐẶNG TRUNG HUY H2 GLORY HONOR SINGAPORE 7318 108.44 7.5 P/S HVS NEO 09:00 CMI: THANH
3 TRẦN TRỌNG THỊNH NH HEBEI QINHUANGDAO HONG KONG 52864 235 14.5 P/S VP NEO 10:00 VOSA: KHOA 
TRẦN TRỌNG THỊNH NH PLATINUM SIERRA LIONE 1774 78.5 7.5 P/S HVS 12:00 CMI: THANH
4
5
KHU VỰC NHA TRANG
Stt Hoa tiêu chính Hoa tiêu
tập sự
Tên tàu Quốc tịch GT LOA D Tuyến dẫn Thời gian Ghi chú
Họ và tên Hạng Từ Đến
1
2
3
4
5
KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ
Stt Hoa tiêu chính Hoa tiêu
tập sự
Tên tàu Quốc tịch GT LOA D Tuyến dẫn Thời gian Ghi chú
Họ và tên Hạng Từ Đến
1
2
3
4
5
Duyệt kế hoạch Lập kế hoạch
Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>