CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 07/06/2024

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG
NGUYỄN THÀNH TRUNG - KV 1
VŨ QUỐC TRỌNG - KV 1

NH
NH
NH

SEAHEAVEN

MALTA

36490

196.42

6.5

P/S

HVS

07:00

HVS: KHÔI
TÀU THỬ BIỂN
TUG: MIPO I, MIPO III

2

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG
ĐOÀN ANH DUY - KV 1

NH
NH

DRAGON SKY

PANAMA

49718

209.99

6.5

P/S

BVP-1A

11:00

NOVA: ĐÍNH
TUG: VP01, VP05, VP07

3

4

5

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

5

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

TRẦN TRỌNG THỊNH

NH

LONG TAN 79

VIET NAM

2980

97.12

2.4

P/S

CR NEO

06:00

THIÊN PHÚC: DŨNG
CAPT: TIẾN 097 502 3815

2

ĐẶNG TRUNG HUY

H2

MIPECORP-55

VIET NAM

2301

96.32

2.6

K662 W

P/S

10:00

VOSA: DŨNG
CAPT : VĂN 0904 068 678
TUG: MP-01

3

TRẦN TRỌNG THỊNH

NH

ORIENTAL BREEZE

PANAMA

36461

189.94

9.8

CR2

P/S

11:00

VOSA: THÁI 0913 460 012
TUG: TC 991, TLA05

4

ĐẶNG TRUNG HUY

H2

HUNG PHAT 559

VIET NAM

2993

97.1

2.3

CR NEO

CR2

11:30

THIÊN PHÚC: DŨNG
TUG: CR4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>