CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 07/07/2024

  KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 07/07/2024
BM01/QT02-KHHT
CTY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII
KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY  07/07/2024
Thủy triều Giờ M.n Nước dưới 0.8m
Nha Trang 09:24 1.7 14:30 - 23:59
18:43 0.1
* Trực ban: Ngày: MINH
Đêm: HUỲNH
* Liên hệ:    Phòng Hoa tiêu: (0258)3711114 Trường Sa 09:24 2.1
Trạm Vân Phong: 0969688774 18:49 0.1
Fax: (0258)3711103
Mail: hoatieunhatrang@gmail.com
KHU VỰC VÂN PHONG
Stt Hoa tiêu chính Hoa tiêu
tập sự
Tên tàu Quốc tịch GT LOA D Tuyến dẫn Thời gian Ghi chú
Họ và tên Hạng Từ Đến
1 ĐẶNG TRUNG HUY H2 LONG PHU 10 VIET NAM 5184 112 7.0 P/S VPT2 00:15 VITACO: SỸ
TUG: MG1,3
2 LÊ HUY THANH H1 FORTUNE VIET NAM 9755 130 6.9 P/S XMNS 05:00 VIETVENUS: KỲ
TUG: SEA BOXER 1
3 TRẦN TRỌNG THỊNH NH VAN GOGH PANAMA 50626 234.98 6.8 BOT P/S 12:00 NOVA: ĐÍNH.
TUG: SEA BOXER 1, SEA TEAM 2, TIEN THANG
CANO CTY SƠN TRÀ DẸP LUỒNG
4 ĐẶNG TRUNG HUY H2 RONG YUE BELIZE 2995 95.9 5.9 P/S HVS NEO 12:00 NOVA: DŨNG
5 TRẦN TRỌNG THỊNH NH HEBEI QINHUANGDAO HONG KONG 52864 235 14.5 VP NEO BOT 13:30 VOSA: HẢI
TUG: SEA BOXER 1, SEA TEAM 2, TIEN THANG
CANO CTY SƠN TRÀ DẸP LUỒNG
6
KHU VỰC NHA TRANG
Stt Hoa tiêu chính Hoa tiêu
tập sự
Tên tàu Quốc tịch GT LOA D Tuyến dẫn Thời gian Ghi chú
Họ và tên Hạng Từ Đến
1
2
3
4
5
KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ
Stt Hoa tiêu chính Hoa tiêu
tập sự
Tên tàu Quốc tịch GT LOA D Tuyến dẫn Thời gian Ghi chú
Họ và tên Hạng Từ Đến
1
2
3
4
5
Duyệt kế hoạch Lập kế hoạch
Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>