CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 08/06/2024

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

LÊ ĐÌNH PHÚC
ĐOÀN ANH DUY - KV 1
VŨ QUỐC TRỌNG - KV 1

H3
NH
NH

THANH PHAT 03

VIET NAM

1597

74.36

5.3

NVP2

P/S

01:00

CAPT: QUÝ 0974 775 103

2

LÊ ĐÌNH PHÚC
ĐOÀN ANH DUY - KV 1
VŨ QUỐC TRỌNG - KV 1

H3
NH
NH

DAI DUONG VIET 07

VIET NAM

4711

114.86

6.8

P/S

VP NEO

05:00

CAPT: HƯNG 0912129744

3

LÊ ĐÌNH PHÚC
ĐOÀN ANH DUY - KV 1
VŨ QUỐC TRỌNG - KV 1

H3
NH
NH

STAR WISDOM

SAO TOME

4410

114

6.2

P/S

HVS

06:30

NOVA: DŨNG 0905 559 697
TUG: MIPO I, MIPO III

4

5

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

5

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN VƯƠNG
NGUYỄN THÀNH TRUNG - KV 1

NH
NH

MIPECORP-55

VIET NAM

2301

96.32

2.6

CR NEO

P/S

07:00

VOSA: DŨNG
CAPT : VĂN 0904 068 678

2

3

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>