CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 08/07/2024

  KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 08/07/2024
BM01/QT02-KHHT
CTY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII
KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY  08/07/2024
Thủy triều Giờ M.n Nước dưới 0.8m
Nha Trang 10:00 1.7 15:00 - 23:59
19:11 0.1
* Trực ban: Ngày: VINH
Đêm: MINH
* Liên hệ:    Phòng Hoa tiêu: (0258)3711114 Trường Sa 10:05 2.1
Trạm Vân Phong: 0969688774 19:26 0.2
Fax: (0258)3711103
Mail: hoatieunhatrang@gmail.com
KHU VỰC VÂN PHONG
Stt Hoa tiêu chính Hoa tiêu
tập sự
Tên tàu Quốc tịch GT LOA D Tuyến dẫn Thời gian Ghi chú
Họ và tên Hạng Từ Đến
1 TRẦN TRỌNG THỊNH NH FORTUNE VIET NAM 9755 130 5.0 XMNS P/S 05:00 VIETVENUS: KỲ
TUG: SEA BOXER 1
2 LÊ HUY THANH H1 LONG PHU 10 VIET NAM 5184 112 6.5 VPT2 P/S 05:00 VITACO: SĨ
TUG: MG1,3
3 LÊ HUY THANH H1 ALL MARINE 09 VIET NAM 1992 84.24 3.0 P/S VPT1 06:30 VITACO: SĨ
TUG: MG1,3
4 TRẦN TRỌNG THỊNH NH PLATINUM SIERRA LIONE 1774 78.5 3.6 HVS P/S 07:30 CMI: THANH
TUG: MIPO I,II
5 ĐẶNG TRUNG HUY H2 GLORY HONOR SINGAPORE 7318 108.44 7.5 HVS NEO HVS 08:00 CMI: THANH
TUG: MIPO I,II
6
KHU VỰC NHA TRANG
Stt Hoa tiêu chính Hoa tiêu
tập sự
Tên tàu Quốc tịch GT LOA D Tuyến dẫn Thời gian Ghi chú
Họ và tên Hạng Từ Đến
1 PHẠM ĐỨC TÀI H2 LONG PHU 10 VIET NAM 5184 112 6.5 N P/S CD 08:00 VITACO: HÒA
TUG: VP09
2
3
4
5
KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ
Stt Hoa tiêu chính Hoa tiêu
tập sự
Tên tàu Quốc tịch GT LOA D Tuyến dẫn Thời gian Ghi chú
Họ và tên Hạng Từ Đến
1
2
3
4
5
Duyệt kế hoạch Lập kế hoạch
Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>