CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 09/06/2024

  KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 09/06/2024
BM01/QT02-KHHT
CTY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII
KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY  09/06/2024
Thủy triều Giờ M.n Nước dưới 0.8m
Nha Trang 10:15 1.8 00:00 - 00:30
15:30 - 23:59
19:32 0.1
* Trực ban: Ngày: MINH
Đêm: TRỌNG
* Liên hệ:    Phòng Hoa tiêu: (0258)3711114 Trường Sa 10:11 2.1
Trạm Vân Phong: 0969688774 19:46 0.1
Fax: (0258)3711103
Mail: hoatieunhatrang@gmail.com
KHU VỰC VÂN PHONG
Stt Hoa tiêu chính Hoa tiêu
tập sự
Tên tàu Quốc tịch GT LOA D Tuyến dẫn Thời gian Ghi chú
Họ và tên Hạng Từ Đến
1 LÊ ĐÌNH PHÚC H3 VU DINH 125 VIET NAM 3727 102.8 6.6 P/S VP NEO 06:30 CAPT TOÀN: 0982880481
2 LÊ HUY THANH H1 BRAVE VIET NAM 9764 141.45 4.9 XMNS P/S 10:00 VIET VENUS: KỲ
TUG: SEA TEAM 2
3
4
5
KHU VỰC NHA TRANG
Stt Hoa tiêu chính Hoa tiêu
tập sự
Tên tàu Quốc tịch GT LOA D Tuyến dẫn Thời gian Ghi chú
Họ và tên Hạng Từ Đến
1 NGUYỄN VƯƠNG
 ĐOÀN ANH DUY - KV1
NH
NH
LONG PHU 11 VIET NAM 5448 114 7.3 N P/S CD 07:00 VITACO: HÒA
TUG: VP09
2 ĐẶNG TRUNG HUY
VŨ QUỐC TRỌNG - KV1
H2
NH
LONG LIVE MALAYSIA 269 34.64 2.0 ANA - CẦU B N P/S 13:00 VIETVENUS: KỲ
3
KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ
Stt Hoa tiêu chính Hoa tiêu
tập sự
Tên tàu Quốc tịch GT LOA D Tuyến dẫn Thời gian Ghi chú
Họ và tên Hạng Từ Đến
1 NGUYỄN ĐỨC TRỌNG
NGUYỄN THÀNH TRUNG - KV1
NH
NH
LONG TAN 19 VIET NAM 2989 91.94 2.4 P/S CR2 14:00 THIÊN PHÚC: DŨNG
TUG: CR4
2
3
4
5
Duyệt kế hoạch Lập kế hoạch
Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>