CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 09/07/2024

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

ĐẶNG TRUNG HUY

H2

ALL MARINE 09

VIET NAM

1992

84.24

5.4

VPT1

P/S

06:00

VITACO: SĨ
TUG: MG1,3

2

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

NH

DONG BAC 22-11

VIET NAM

11976

147.12

7.8

VP NEO

BVP-1B

09:00

AN BÌNH: DŨNG. TUG: VP01, VP05

3

NGUYỄN VƯƠNG

NH

DONG BAC 22-07

VIET NAM

10275

146.5

7.9

BVP-1B

P/S

10:00

AN BÌNH: DŨNG. TUG: VP01, VP05

4

TRẦN VĂN HUỲNH

H3

PUSAKA ABADI

MALAYSIA

3378

99.7

4.0

NVP2

P/S

11:00

VAN PHONG LOGISTICS: KỲ
TUG: SEA TEAM 2

5

TRẦN VĂN HUỲNH

H3

DUC THINH 17

VIET NAM

2515

79.8

7.0

P/S

NVP1

12:30

CAPT: HẠNH 0327 485 345

6

7

8

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

LONG PHU 10

VIET NAM

5184

112

5.6

CD

N P/S

10:00

VITACO: HÒA
TUG: VP09

2

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

LONG PHU 20

VIET NAM

5379

112

7.3

N P/S

CD

11:00

VITACO: HÒA
TUG: VP09

3

4

5

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

LÊ ĐÌNH PHÚC

H3

HOAI SON 56

VIET NAM

2293

79.8

3.4

XMCR

P/S

15:00

CAPT HẢI: 0392989577

2

3

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>