CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 10/06/2024

  KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 10/06/2024
BM01/QT02-KHHT
CTY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII
KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY  10/06/2024
Thủy triều Giờ M.n Nước dưới 0.8m
Nha Trang 11:00 1.7 00:00 - 01:00
16:00 - 23:59
20:04 0.2
* Trực ban: Ngày: VINH
Đêm: MINH
* Liên hệ:    Phòng Hoa tiêu: (0258)3711114 Trường Sa 11:00 2.1
Trạm Vân Phong: 0969688774 20:29 0.2
Fax: (0258)3711103
Mail: hoatieunhatrang@gmail.com
KHU VỰC VÂN PHONG
Stt Hoa tiêu chính Hoa tiêu
tập sự
Tên tàu Quốc tịch GT LOA D Tuyến dẫn Thời gian Ghi chú
Họ và tên Hạng Từ Đến
1 LÊ HUY THANH H1 DONG BAC 22-11 VIET NAM 11976 147.12 7.8 P/S BVP-1B 09:00 AN BÌNH: DŨNG
TUG: VP1,5
2
3
4
5
KHU VỰC NHA TRANG
Stt Hoa tiêu chính Hoa tiêu
tập sự
Tên tàu Quốc tịch GT LOA D Tuyến dẫn Thời gian Ghi chú
Họ và tên Hạng Từ Đến
1 NGUYỄN ĐỨC TRỌNG NH LONG PHU 11 VIET NAM 5448 114 5.2 CD N P/S 15:00 VITACO: HÒA
TUG: VP09
2
3
KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ
Stt Hoa tiêu chính Hoa tiêu
tập sự
Tên tàu Quốc tịch GT LOA D Tuyến dẫn Thời gian Ghi chú
Họ và tên Hạng Từ Đến
1
2
3
4
5
Duyệt kế hoạch Lập kế hoạch
Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>