CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 12/06/2024

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

TRẦN TRỌNG THỊNH

NH

MORNING SALUTE

PANAMA

49799

229.98

13.9

P/S

BOT

00:00

VOSA: HẢI
TÀU CẬP MẠN PHẢI
TUG: SEA BOXER 01, SEA TEAM 2, TIÊN THẮNG
CANO CTY SƠN TRÀ DẸP LUỒNG

2

PHẠM ĐỨC TÀI

H2

VU DINH 135

VIET NAM

3727

102.8

3.5

LS

P/S

06:00

CAPT: HÁN 0977 673 139
TUG: VP07

3

TRẦN TRỌNG THỊNH

NH

NORD VICTOR

PANAMA

29777

183

6.5

HVS

P/S

09:00

HVS: KHÔI. TÀU THỬ BIỂN
TUG: MIPO I, MIPO II, MIPO III

4

TRẦN TRỌNG THỊNH

NH

RIZHAO EXPRESS

PANAMA

46647

203.5

9.8

NVP1

P/S

13:00

ASIATRANS: A KIỆT 0913 490 989
TUG: SEA BOXER 01, SEA TEAM 2

5

6

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

ĐẶNG TRUNG HUY

H2

SEIN PHOENIX

KOREA

7326

134

6.7

CR1

P/S

06:00

VOSA: THÁI
TUG: TLA 05, CR4

2

ĐẶNG TRUNG HUY

H2

DINOK

PANAMA

4392

121

7.1

CR NEO

CR1

07:30

VOSA: THÁI
TUG: TLA 05, CR4

3

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>