CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 13/06/2024

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

TRẦN TRỌNG THỊNH

NH

EMINENCE

PANAMA

13531

147

8.9

P/S

XMNS

05:00

VIETVENUS: KỲ 0964 277 534
TUG: SEA BOXER 01, SEA TEAM 02

2

LÊ HUY THANH

H1

DONG BAC 22-11

VIET NAM

11976

147.12

7.8

BVP-1B

P/S

07:30

AN BÌNH: DŨNG
TUG: VP01 , VP05

3

TRẦN TRỌNG THỊNH

NH

BẢO - KV5

DRAGON SKY

PANAMA

49718

209.99

9.5

BVP-1A

P/S

14:00

NOVA: ĐÍNH
TUG: VP01, VP05, VP07

4

5

6

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>