CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 14/02/2024

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN VƯƠNG

NH

TAI KINDNESS

LIBERIA

47259

229

13.8

VP NEO

BOT

11:00

VOSA: HẢI 0983 585 020. TUG: SEA BOXER 01, SEA TEAM 2, TIEN THANG

2

ĐẶNG TRUNG HUY

H2

  

LONG PHU 04

VIET NAM

1318

78

3.0

P/S

VPT1

11:00

VITACO: SỸ. TUG: MG1,3

3

4

5

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

DIAMOND PRINCESS

UK

115906

288.3

8.5

N P/S

NT NEO

06:00

HẢI ĐĂNG: LONG 0913 462 178
VỊ TRÍ NEO: A13

2

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

DIAMOND PRINCESS

UK

115906

288.3

8.5

NT NEO

N P/S

15:30

HẢI ĐĂNG: LONG 0913 462 178

3

4

5

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

LÊ HUY THANH

H1

HUỲNH

MIPECORP-55

VIET NAM

2301

96.32

2.7

K662 W

P/S

08:00

VOSA: DŨNG. TUG: MP-01

2

3

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>