CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 23/01/2023

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H1

THAI BINH OIL

VIET NAM

5529

117.73

6.0

VPT2

P/S

02:00

VITACO: VƯỢNG. TUG: MG 2,3

2

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H1

NHA BE 11

VIET NAM

4552

109.61

6.3

VPT NEO

VPT2

03:30

VITACO: VƯỢNG. TUG: MG 2,3

3

LÊ HUY THANH

H1

GLORY HONOR

SINGAPORE

7318

108.44

7.5

P/S

HVS NEO

09:00

CMI: THANH

4

5

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

PHẠM ĐỨC TÀI

H2

LONG PHU 20

VIET NAM

5379

112

7.3

NT NEO

CD

07:00

VITACO: HÒA. TUG: VP05

2

3

4

5

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>