CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 24/05/2023

  KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 24/05/2023
BM01/QT02-KHHT
CTY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII
KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY  24/05/2023
Thủy triều Giờ M.n Nước dưới 0.8m
Nha Trang 11:05 1.7 00:00 - 01:59
16:30 - 23:59
20:27 0.2
* Trực ban: Ngày: HƯNG
Đêm: PHÚC
* Liên hệ:    Phòng Hoa tiêu: (0258)3711114 Trường Sa 11:06 2.0
Trạm Vân Phong: 0969688774 21:03 0.3
Fax: (0258)3711103
Mail: hoatieunhatrang@gmail.com
KHU VỰC VÂN PHONG
Stt Hoa tiêu chính Hoa tiêu
tập sự
Tên tàu Quốc tịch GT LOA D Tuyến dẫn Thời gian Ghi chú
Họ và tên Hạng Từ Đến
1 NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG NH GLORIOUS JASMINE PANAMA 43892 210 10.5 NVP_1 P/S 05:00 VOSA CHƯƠNG : 0906.434.873
TUG: TIÊN THẮNG , SEA BOXER 1
2 NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG NH YU PENG CHINA 27143 199.8 8.5 P/S NVP_2 06:30 NOVA DŨNG:0905.559.697
TUG:SEA BOXER 1, SEA TEAM 2
3
4
5
KHU VỰC NHA TRANG
Stt Hoa tiêu chính Hoa tiêu
tập sự
Tên tàu Quốc tịch GT LOA D Tuyến dẫn Thời gian Ghi chú
Họ và tên Hạng Từ Đến
1
2
3
4
5
KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ
Stt Hoa tiêu chính Hoa tiêu
tập sự
Tên tàu Quốc tịch GT LOA D Tuyến dẫn Thời gian Ghi chú
Họ và tên Hạng Từ Đến
1 NGUYỄN VƯƠNG NH HUỲNH THANH CONG 89 BLC VIET NAM 1537 79.8 2.1 P/S CR2 06:00 CAPT KHANH:0909.675.778
2 NGUYỄN VƯƠNG NH HUỲNH SAI GON GAS VIET NAM 3556 95.5 3.5 K662W P/S 07:30 VOSA DŨNG. TUG MP-01
3 NGUYỄN VƯƠNG NH HUỲNH HAI NAM 66 VIET NAM 1599 79.8 5.0 P/S K662W 14:00 VOSA DŨNG. TUG MP-01
4
Duyệt kế hoạch Lập kế hoạch
Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>