CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 26/11/2023

Thủy triều

Giờ

M.n

Nước dưới 0.8m

Nha Trang

4:44

0.5

02:00 - 08:59

21:00

1.6

* Trực ban:

Ngày:

HƯNG

Đêm:

HUỲNH

* Liên hệ:  

Phòng Hoa tiêu: (0258)3711114

Trường Sa

3:55

0.6

Trạm Vân Phong: 0969688774

21:00

1.8

Fax: (0258)3711103

Mail: hoatieunhatrang@gmail.com

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN VƯƠNG

NH

DONG BAC 22-04

VIET NAM

12137

146.88

7.7

BVP-1B

VP NEO

11:00

AN BÌNH: DŨNG. TUG: VP01, VP05
NẾU ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT PHÙ HỢP

2

3

4

5

6

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

PHẠM ĐỨC TÀI

H2

LONG PHU 09

VIET NAM

4409

108

4.2

S P/S

NT NEO

14:00

VITACO: SĨ.

2

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>