CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 27/05/2023

Thủy triều

Giờ

M.n

Nước dưới 0.8m

Nha Trang

11:23

1.5

00:00 - 02:59
18:00 - 23:59

22:02

0.4

* Trực ban:

Ngày:

HƯNG

Đêm:

CẢNH

* Liên hệ:  

Phòng Hoa tiêu: (0258)3711114

Trường Sa

13:00

1.8

Trạm Vân Phong: 0969688774

23:23

0.5

Fax: (0258)3711103

Mail: hoatieunhatrang@gmail.com

KHU VỰC VÂN PHONG

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

NGUYỄN VƯƠNG
VŨ QUỐC TRỌNG

NH

VU DINH 35

VIET NAM

2680

89.68

3.8

LS

P/S

06:00

CAPT VUI: 0973037456. TUG: VP07

ĐẶNG TRUNG HUY

H2

DUY (KV1)

VU DINH 09

VIET NAM

2680

89.68

6.6

P/S

LS

06:00

CAPT CẢNH: 096571666. TUG: VP07

ĐẶNG TRUNG HUY

H2

DUY (KV1)

TRAWIND GLORY

PANAMA

9589

119.99

6.3

HVS

HVS NEO

07:30

CMI: THANH. TUG: MIPO 1,2

ĐẶNG TRUNG HUY

NGUYỄN THÀNH TRUNG

H2

TRAWIND GLORY

PANAMA

9589

119.99

6.3

HVS NEO

HVS

13:00

CMI: THANH. TUG: MIPO 1,2

NH

KHU VỰC NHA TRANG

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

PHẠM ĐỨC TÀI

H2

TIEN THANH 68

VIET NAM

1861

74.36

3.8

P/S

CR2

08:00

CAPT QUYỀN: 0936 560068

NGUYỄN THANH HÙNG

NH

PHẠM ĐỨC TÀI

NGUYỄN THANH HÙNG

H2

HAI HA 668

VIET NAM

1598

79.8

3.0

K662W

P/S

09:30

VITACO: HÒA. TUG: MP01

NH

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>