CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

Lịch sử hình thành và nhiệm vụ chính

I. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty:
- Từ năm 1976 - 1993: Hoa tiêu là 1 bộ phận của Cảng Nha Trang
- Từ năm 1993 - 6/2008: Hoa tiêu là một bộ phận của Cảng vụ hàng hải Nha Trang
- Từ 6/2008 - 6/2010: thành lập Công ty Hoa tiêu khu vực VIII, thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, được thành lập theo Quyết định 1551/QĐ-BGTVT ngày 02/6/2008 của Bộ GTVT trên cơ sở tách Phòng Hoa tiêu hàng hải từ Cảng vụ Hàng hải Nha Trang.
- Từ 6/2010 -10/2011: chuyển thành Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII, thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, theo Quyết định số 1768/QĐ-BGTVT ngày 25/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chuyển Công ty Hoa tiêu khu vực VIII thành Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII.
- Từ 10/2011 - đến nay: Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam theo Quyết định số 2399/QĐ-BGTVT ngày 24/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chuyển doanh nghiệp về làm đơn vị thành viên Tổng công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải miền Nam.

II. Nhiệm vụ chính của Công ty
Là đơn vị cung ứng dịch vụ Hoa tiêu hàng hải dẫn dắt tàu biển trong và ngoài nước ra, vào, di chuyển tại các vùng nước thuộc hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận, gồm 4 khu vực là Vân Phong, Nha Trang, Cam Ranh và Ninh Thuận với 11 tuyến cảng dẫn tàu.

III. Đội ngũ Cán bộ công nhân viên
Đội ngũ Cán bộ công nhân viên của Công ty là sự kết hợp giữa những cán bộ dày dặn kinh nghiệm với thâm niên công tác trong ngành hàng hải và lực lượng lao động trẻ trung, năng động và đầy nhiệt huyết.
Lịch sử hình thành và nhiệm vụ chính

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>