CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

TUYỂN DỤNG HOA TIÊU, TẬP SỰ HOA TIÊU VÀ THUYỀN VIÊN

Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII tuyển dụng các vị trí sau đây:

I/ HOA TIÊU HÀNG HẢI - HOA TIÊU TẬP SỰ: Thực hiện công việc tập sự để trở thành hoa tiêu chính thức dẫn dắt tàu ra, vào các cảng, khu neo đâu, khu chuyển tải; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Công ty.

1/ Yêu cầu đối với Hoa tiêu chuyển vùng:

- Có Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải do Cục Hàng hải Việt Nam cấp và đủ thời hạn sử dụng đến khi hoàn thành thực tập chuyển vùng tại Công ty;

- Có Giấy phép vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải phù hợp với nơi làm việc cũ;

- Có thời gian đảm nhận chức danh hoa tiêu phù hợp với Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy phép vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải được cấp từ 24 tháng trở lên trong vòng 5 năm tính đến thời điểm tuyển dụng.

- Tốt nghiệp chuyên ngành Điều khiển tàu biển từ bậc đại học trở lên ở các trường hàng hải hoặc tương đương đã có chứng chỉ trái ngành.

- Có chứng chỉ tiếng Anh hàng hải trình độ 2 trở lên theo quy định của Bộ Giao thông vận tải;

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng;

- Đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định.

2/ Yêu cầu đối với Hoa tiêu tập sự

a/ Người chưa đảm nhận chức danh Thuyền trưởng:

- Không quá 30 tuổi đối với người chưa có bằng Thuyền trưởng hoặc không quá 35 tuổi với người có bằng Thuyền trưởng.

- Tốt nghiệp chuyên ngành Điều khiển tàu biển từ bậc đại học trở lên ở các trường hàng hải hoặc tương đương đã có chứng chỉ trái ngành.

- Có chứng chỉ tiếng Anh hàng hải trình độ 2 trở lên theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hoặc tương đương;

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng;

- Đã đảm nhiệm chức danh sỹ quan vận hành boong tàu biển có tổng dung tích từ 500 GT trở lên ít nhất 12 tháng.

b/ Người đã đảm nhận chức danh Thuyền trưởng

- Không quá 40 tuổi.

- Tốt nghiệp chuyên ngành Điều khiển tàu biển từ bậc đại học trở lên ở các trường hàng hải hoặc tương đương đã có chứng chỉ trái ngành.

- Có chứng chỉ tiếng Anh hàng hải trình độ 2 trở lên theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hoặc tương đương.

- Đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định.

- Có thời gian đảm nhiệm chức danh thuyền trưởng ít nhất 36 tháng.

Thông tin tuyển dụng chi tiết xem tại đây.

II/ THUYỀN VIÊN: Thuyền viên ca nô đưa đón Hoa tiêu hàng hải.

Yêu cầu:

- Dưới 45 tuổi

- Tốt nghiệp trung học phổ thông;

- Có bằng cấp; Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn phù hợp với cấp phương tiện thủy nội địa.

- Có sức khỏe tốt, chịu được sóng gió.

Ưu tiên xét hồ sơ với các ứng viên đã có bằng phương tiện biển.

Thông tin tuyển dụng chi tiết xem tại đây.

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>