CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 15/01/2020

 

KHU VỰC VÂN PHONG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

NHẬT_TC
Đ. CHIẾN_TC

VU DINH 09

VIET NAM

2680

89.68

6.3

P/S

LS

07:00

CAPT: CẢNH  C700

2

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

Q. HƯNG_TC
Đ. TOẢN_TC

NHA BE 10

VIET NAM

4760

108

6.5

P/S

VPT2

08:00

VITACO: VƯỢNG

3

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

TỨ_TC

XIN ZHOU HAI

PANAMA

2959

98

6.0

ĐM

P/S

10:00

VIETLONG: HƯNG  C700

4

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

 

LONG PHU 04

VIET NAM

1318

78

3.0

VPT NEO

VPT1

13:00

VITACO: VƯỢNG

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHU VỰC NHA TRANG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

TRẦN TRỌNG THỊNH

H1

A. TUẤN_TC
TRUNG_TC

NHA BE 09

VIET NAM

4250

105.9

4.0

CD

N P/S

09:00

VITACO: SỸ C800

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHU VỰC CAM RANH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN HẢI ANH

NH

 

SAI GON GAS

PANAMA

3556

95.5

4.8

P/S

CR NEO

06:00

VOSA: DŨNG

2

LÊ HUY THANH

H3

TÀI

TRONG TRUNG 81

VIET NAM

1987

83.9

3.5

K662 W

P/S

07:00

VITACO: HÒA CR4

3

LÊ HUY THANH

H3

TÀI

AQUAMARINE GAS

VIET NAM

1358

71.5

4.8

CR NEO

K662 W

08:30

VOSA: DŨNG  CR4

4

LÊ HUY THANH

H3

TÀI

AQUAMARINE GAS

VIET NAM

1358

71.5

4.0

K662 W

P/S

16:30

VOSA: DŨNG

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duyệt kế hoạch

 

Lập kế hoạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoài Anh

 

 

 

 

 

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác